Aktualności

Wybory

 

TRWA  KAMPANIA WYBORCZA!

Dnia 30 września w naszym gimnazjum odbędą się demokratyczne wybory do:
 
- Samorządu Uczniowskiego,
- Młodzieżowej Rady Gminy Sztum.
 
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie  i mają  prawo wpływać na to co się dzieje w szkole. Osoba, która chcę działać na rzecz swoich kolegów powinna kandydować.
 
Młodzieżowa Rada to organ składający się z uczniów naszej szkoły i gimnazjum w Czerninie. Pełni rolę reprezentacji młodzieży z naszego terenu i ma na celu uwrażliwienie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców.
 
Końcowa data zgłaszania swoich kandydatur:
- SU 25 wrzesień
- MRG 23 wrzesień

do opiekuna Haliny Onasz