Aktualności

Wizyta w SOSW w Barcicach

W 2016 r. w ramach projektu Bezpieczna +  grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie nawiązała współpracę ze SOSW w Barcicach. Zakładał on  przedsięwzięcia promujące aktywność uczniów, mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. Uwzględniał także aspekt wychowawczy, rozwijający umiejętności komunikacyjne, kształtujący więzi interpersonalne między uczniami; włączający uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne. To także przedsięwzięcia antydyskryminacyjne, służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami oraz integrujące z lokalnym środowiskiem.
W październiku ośrodek w Barcicach obchodził 45-lecie istnienia i z tej okazji grupa gimnazjalistów i uczniów z klas czwartych szkoły podstawowej zaprezentowała krótki program artystyczny z okazji tego pięknego jubileuszu.
Do życzeń dalszej działalności placówki wypełnionej sukcesami uczniowie „jedynki” dołączyli muzyczne kwiatki, do śpiewania których przyłączyli się także pozostali uczestnicy tej uroczystości.