Aktualności

BAKCYL do przedsiębiorczości

Uczestnicy Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości  wzięli udział w realizacji projektu „Bakcyl”-praktyczne lekcje z bankowości, który został przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości. Pani Anna Zawadka, zastępca dyrektora oddziału Banku Spółdzielczego w Sztumie  jest wolontariuszką Warszawskiego Instytutu Bankowości i przeprowadziła w naszej  szkole lekcje pt:” Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, ”Finanse na całe życie”.


Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:
- poznali podstawowe zasady  prawidłowego sporządzania budżetu, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych,
-zrozumieli znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania oraz potrzebę tworzenia „funduszu bezpieczeństwa”, na tzw. czarną godzinę,
-dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych,
- poznali podstawy świadomego oszczędzania i inwestowania, opartego na zrozumieniu ryzyka, korzyści i zagrożeń płynących z różnych produktów finansowych,
-poznali  dostępność różnych produktów finansowych, które mogą pomóc zrealizować  cele życiowe i plany na różnych etapach życia;
-dowiedzieli się dlaczego warto planować swoje finanse przez całe życie.
Projekt” Bakcyl” kształtuje postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie.