Aktualności

Doradztwo zawodowe w styczniu

W dniu 8 stycznia chętni uczniowie klas trzecich przystąpili do Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości ( eliminacje szkolne). Uczniowie rozwiązali test obejmujący zagadnienia ekonomiczne z programu przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” uzupełnionego o aktualne wydarzenia gospodarcze .O wynikach i dalszym przebiegu olimpiady uczniowie dowiedzą  dnia 25 lutego. Być może wówczas staną do zawodów w eliminacjach okręgowych.

W dniu 15 stycznia 2019 roku dla uczniów klas III gimnazjum oraz klasy Vc  odbyło się spotkanie z Panią doktor Burny , która zaprezentowała zawód lekarza. Uczniowie dowiedzieli się kim jest lekarz, na czym polega jego praca i w jakiej dziedzinie można wybrać specjalizację. Zawód lekarza nie należy do prostych, wymaga poświęcenia i zaangażowania, a także ciągłego rozwoju podkreślała Pani doktor Burny .Mimo to jest wiele powodów, dla których warto uprawiać właśnie tę profesję. Pan doktor pozwoliła uczniom zrozumieć że jest to zawód z misją, daje zaufanie i szacunek, wymaga odporności psychicznej.

W dniu 21 stycznia dla uczniów klas trzecich gimnazjum odbyło się spotkanie z Panią Katarzyną Frydrych, która zaprezentowała wykonywany przez siebie zawód- asystentka stomatologiczna.Pani Kasia ukończyła studia na kierunku resocjalizacja, ale zdecydowała się wybrać inną drogę zawodową. Ukończyła Policealne Studium Medyczne” Medyk” w Sztumie na kierunku asystentka stomatologiczna i pracuje w tym zawodzie. Branża stomatologiczna przeżywa rozkwit, coraz prężniej rozwija się stomatologia estetyczna, ortodoncja i implantologia, w związku z tym każdy gabinet zatrudnia asystentki i higienistki stomatologiczne. Jaka jest ich rola? Asystentka stanowi bezpośrednie wsparcie zarówno dla stomatologa, jak i dla odwiedzającego gabinet pacjenta, któremu służy pomocą opowiedziała Pani Kasia. Przygotowuje gabinet oraz narzędzia, czynnie uczestniczy w przeprowadzanych zabiegach stomatologicznych.