Aktualności

Bierzemy udział w projekcie Koder Junior

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w Projekcie „Koder Junior - Szkoła Mistrzów Programowania”, którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli. 

 

Udział w projekcie pozwoli nauczycielom na wdrożenie w szkole innowacyjnych metod pracy z uczniami, kształcących umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego oraz programowania. Zdobyte podczas realizacji projektu umiejętności oraz kompetencje umożliwią  rozwijanie zainteresowań uczniów, co zaowocuje wzrostem motywacji do pracy.

Udział w projekcie zapewni także lepszy start w dorosłość dzieciom, które zyskają unikalne i bardzo potrzebne w obecnych czasach umiejętności i kompetencje.