Aktualności

Spotkania z Szekspirem

   Od października 2013 r. w naszym gimnazjum realizowany jest projekt „Szeksploracje kultury”. Projekt ma na celu zapoznanie młodych odbiorców z kulturowym dziedzictwem Szekspira (jego obecnością w filmie, sztuce, literaturze) oraz wykorzystanie tej tematyki do poznawania historii własnej małej ojczyzny.

 

 

Czytaj więcej...

doradztwo zawodowe -spotkanie

   Prezentację zawodów artystycznych przedstawiła młodzieży naszej szkoły p.Wioletta Jankowiak-impresario  do spraw artystycznych Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie. Pani Wioletta miała możliwość przedstawienia swojej profesji i podzielenia się swoją pasją zawodową. O zainteresowaniu młodzieży poruszanymi  zagadnieniami, świadczyć mogą liczne pytania zadawane w trakcie i po wystąpieniu

Czytaj więcej...

Sierpień-1980

   20 lutego Agata Sombrowska, Julia Jankiewicz i Witek Głogowski reprezentowali naszą szkołę w „IV” Wojewódzkim Konkursie im. Lecha Bądkowskiego „Sierpień 1980”. Finał odbywał się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Uczestnicy rozwiązywali test, zwiedzali najstarszy obszar stoczni (Jeszcze cesarskiej) z wytwórnią torped i Ubotów i ocalałe zabudowania stoczni pomijając wydarzenia z sierpnia 1980.

Czytaj więcej...

Solidarna Szkoła

    Nasza szkoła przystąpiła do programu CEO „Solidarna Szkoła”, którego realizacja trwać będzie do końca czerwca 2014 roku. Projekt nawiązuje do 25-rocznicy obrad  Okrągłego Stołu, wyborów 4 lipca 1989 i wolnych wyborów samorządowych. W ramach projektu planujemy spotkania z lokalnymi świadkami tych wydarzeń.

Czytaj więcej...

warsztaty

   W dniu 24 lutego uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, które zostały zorganizowane przez  Młodzieżową Grupę Działania wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery w Sztumie. Każdy z uczestników podczas prelekcji przygotowanej przez doradcę zawodowego z MCK miał szanse dowiedzieć się co warto uwzględnić w ścieżce kariery, jakie kroki podjąć już dziś aby w przyszłości ułatwiły one start na rynku pracy i znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienie. Następnie wszyscy uczestnicy mieli możliwość poznania siebie i rozwiązania testu predyspozycji i preferencji zawodowych.

Czytaj więcej...

III MRG

  19 lutego 2014  roku odbyła się III sesja Młodzieżowej  Rady Gminy Sztum. W  porządku obrad  znalazło się sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu. Miało miejsce również złożenie  ślubowania radnych: Mateusza Wilczewskiego i Marka Zarańskiego.
Ważnym elementem była prezentacja Pana Burmistrza Leszka Tabora pt. "10 lat Gminy Sztum  w Unii Europejskiej i perspektywy  na przyszłość".

Czytaj więcej...

konkurs recytatorski

7  lutego 2014r. odbył się konkurs recytatorski  "Kocha  się  za nic" zorganizowany przez  Młodzieżową Radę Gminy Sztum. Impreza  miała miejsce  w sali czekoladowej SCK. Do udziału zgłosiło się  31 uczestników ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie, Zespołu Szkół w Czerninie , Gimnazjum nr 1 w Sztumie.  Konkurs zaszczycili swą  obecnością : Pan Burmistrz Leszek Tabor, Pani Burmistrz Alicja Podlewska, Pani  Sekretarz Biura Rady Czesława Jaźwińska, Pan Dyrektor  SCK Adam Karaś, Pani  Kierownik Impresariatu Artystycznego Violetta Jankowiak. Komisja  Konkursowa po burzliwych obradach przyznała miejsca

Czytaj więcej...

Walentynki 2014

  Samorząd Uczniowski zorganizował z  okazji ,, ŚWIĘTA  ZAKOCHANYCH"  POCZTĘ WALENTYNKOWĄ. Kartek wpłynęło mnóstwo i walentynkowi listonosze mieli co robić. Było wiele życzliwości i miłych słów, cała szkoła w serduszkach...

Czytaj więcej...

Eko- Walentynki

    Uczniowie naszego Gimnazjum przyłączyli się 14.02.2014r do ogólnopolskiej akcji Kocham recykling-Eko Walentynki 2014r. Celem akcji było zebranie jak największej ilości baterii, aby w ten sposób wyrazić troskę o środowisko oraz wyrobić ważne nawyki segregowania baterii.
Każda osoba, która przyniosła 7 zużytych baterii w Walentynki, czyli 14 lutego - w podziękowaniu otrzymała lizakowe serduszko.
Zbiórka baterii przerosła nasze oczekiwania. Uczniowie zebrali ponad 4000 baterii.

Czytaj więcej...