Z Wadowic na ołtarze

 

Być jak Jan Paweł II

 

Program działań  z okazji kanonizacji Jana Pawła II

 

Cele :

  • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat życia i działalności patrona Gimnazjum nr 1 w Sztumie – Jana Pawła II
  • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania  zadań i rozwiązywania problemów
  • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie
  • ukazywanie patrona szkoły jako autorytetu  naszych czasów

 Szczegółowy program działań z okazji kanonizacji -->> kliknij tu

Regulaminy konkursów:

konkurs humanistyczny --> kliknij tu

konkurs plastyczny --> kliknij tu

wieczór poetycki --> kliknij tu

konkurs na pamiętnik -->kliknij tu