Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie na rok szkolny 2018/2019

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ W DOKUMENTACH SZKOLNYCH /patrz boczne menu/ LUB TUTAJ
Więcej informacji w komunikacie Dyrektora dotyczącym rekrutacji w 2018 roku TUTAJ
oraz w Zarządzeniu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie TUTAJ

Poniżej najważniejsze terminy.