Akademia Młodych Noblistów

Akademia Młodych Noblistów

Akademia Młodych Noblistów jest trzyletnim projektem skierowanym do 3000 uczniów szkół gimnazjalnych z co najmniej 30 szkół województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. 

Celem projektu jest wdrożenie ponadregionalnych programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych przez 3 lata szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych na poziomie gimnazjalnym. Dodatkowo projekt wzmocni:

  • postawy współdziałania i rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
  • postawy w kontekście przyszłego środowiska pracy
  • umiejętności zarządzania informacją
  • możliwość wykorzystania technik ICT w nauce.

Mottem przyświęcającym idei Akademii Młodych Noblistów jest cenna myśl Noblisty Alberta Einsteina: "Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek".

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży gimnazjalnej, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie realizuje projekt Akademia Młodych Noblistów. Ponad 3000 uczniów pierwszych klas gimnazjum będzie miało możliwość udziału w zajęciach dodatkowych podczas trzyletniej ścieżki edukacyjnej. Działania te wesprą rozwój zainteresowań młodzieży pod okiem wysokiej klasy specjalistów w ramach planowanych laboratoriów, warsztatów oraz obozów letnich i zimowych. Projekt stawia na pogłębienie wiedzy w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych, technik informacyjno - komunikacyjnych i języków obcych. Spotkania będą zgodne z autorskimi programami, mającymi na celu wykorzystanie warsztatowej metody prowadzenia zajęć. Dzięki nowatorskiej metodzie nauczania, pod koniec każdego roku szkolnego gimnazjaliści zaprezentują indywidualne projekty.

Akademia Młodych Noblistów dąży do stworzenia sieci współpracy pomiędzy szkołami i uczniami. Aby zapewnić ponadregionalny charakter projektu zostanie utworzona platforma komunikacyjna, a także będą organizowane liczne festyny naukowe, olimpiady, konkursy.

*************************************************************************************************************************************************

Młodzież realizująca program Akademii Młodych Noblistów zwiedziała Oceanarium w Gdyni oraz uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych „Głębie inspirowane zmysłami” Uczniowie poznali różnorodne zmysły ryb. 20 grudnia jest DNIEM RYBY obchodzonym pod hasłem „Daj karpiowi święty spokój”