Aktualności

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

              Tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy w naszym gimnazjum Dzień Nauczyciela. Tego dnia uczniowie nie mieli obowiązkowych zajęć dydaktycznych, ale nie zapomnieli o swoich wychowawcach. Samorząd Uczniowski przygotował piękne karty z życzeniami, a kwiaty były wyrazem wdzięczności wychowanków za trud, cierpliwość i starania nauczycieli.


Po południu odbyło się spotkanie nagrodzonych w tym roku nauczycieli z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum. Pani Aldona Ruszkowska i pani Ewa Adamska otrzymały Nagrodę Burmistrza, zaś Nagrody Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II wręczono:  Piotrowi Bełzowi, Marioli Domińskiej, Eleonorze Karzarnowicz,  Wioletcie Konkol, Agnieszce Krupie, Bożenie Jesionkowskiej, Andrzejowi Omieczyńskiemu, Małgorzacie Szpalerskiej, Annie Zdziennickiej, Ludmile Zdziennickiej