Aktualności

Działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w marcu


1.Wizyta w Starostwie Powiatowym
  W dniu 5 marca uczniowie odwiedzili Starostwo Powiatowe w Sztumie. Pani Jolanta Szewczun – przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego opowiedziała o zadaniach samorządu szczebla powiatowego oraz o roli jaką powiaty spełniają w zakresie realizacji zadań administracji rządowej.2.Edukacja Prawna w Sądzie- udział uczniów w rozprawie sądowej.
 W dniu 13 marca w ramach realizacji programu” Edukacja Prawna Młodzieży” uczniowie wzięli udział w rozprawie sądowej w Sądzie Grodzkim w Sztumie. Celem programu  jest zwiększenie świadomości prawnej wśród młodzieży, świadome kształtowanie wyobrażeń młodego pokolenia na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności procedur sądowych. Przedmiot sprawy karnej, w których obserwatorami była młodzież, dostosowany był do problemów, z jakimi uczniowie stykają się lub mogą się zetknąć na co dzień.
3. Udział w Europejskim Quizie Finansowym
Celem konkursu organizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości było: wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej, upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce i Europie ,kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży. Finał krajowy odbył się on-line, w każdej uczestniczącej szkole o godzinie 11.00 w dniu 13 marca 2018 r. poprzez wskazany przez Organizatora link do kanału Youtube. Z naszej szkoły w finale krajowym uczestniczyły dwa zespoły w składzie: Wioleta Rachańska i Paulina Werth z klasy IIa oraz Małgorzata Lubelska i Justyna Snopek z klasy IIb.

4.Spotknie z leśnikiem
15  marca uczniowie wzięli udział  w spotkaniu z p. Wojciechem Smolińskim ,który zaprezentował formację -Służba Leśna, organ odpowiedzialny za ład i porządek na terenie Lasów Państwowych. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca leśnika, jakie są czynności  i zadania zawodowe, jakie należy zdobyć wykształcenie oraz jakie należy posiadać predyspozycje aby ten zawód wykonywać.

5.Lekcje Europejskie
22 marca uczniowie uczestniczyli w lekcjach europejskich, które zostały przeprowadzone przez p.Małgorzatę Jasiewicz-Parafjanowicz- konsultantkę  Punktu Informacji Europejskiej „Europe Direct” z Dzierzgonia.W czasie lekcji nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z  CV europass oraz dowiedzieli się  jak można aktywnie wykorzystywać programy europejskie i jakie są możliwości rozwoju w różnych krajach członkowskich.