Aktualności

Informacje o stołówce

Wydawanie posiłków obiadowych w naszej szkole rozpocznie się od 10 września.

Koszt obiadów za miesiąc wrzesień wynosi 52,50 zł /3,50 zł koszt jednego posiłku x 15 dni roboczych/

Termin płatności za obiady - do 15 każdego miesiąca.
/w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka opłata za obiady za miesiąc np wrzesień 2018/
PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY NA KONTO

Konto BS 39 8309 0000 0000 3531 2000 0020

Pytania dotyczące obiadów można kierować do Pani Małgorzaty Rojek tel. 662 950 735

Informacje o kosztach obiadów w następnych miesiącach
będą umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce Stołówka