Aktualności

Bądź architektem swojego szczęścia!

Ogólnopolski Tydzień Kariery, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. W tym roku OTK odbywał się w dniach 05.10- 21.10.2018 pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia!" .Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w działania OTK  i wzięli udział w spotkaniach z psychologiem i policjantami w celu zapoznania się z zawodami ,predyspozycjami zawodowymi ,warunkami pracy i możliwościami zatrudnienia.

 

 Ponadto młodzież uczestniczyła w lekcjach europejskich z zakresu Eurokariery. Konsultant Europe Direct p.Małgorzata Jasiewicz-Parafjanowicz  przedstawiła informacje na temat wolontariatu europejskiego , studiowania za granicą i jak zdobyć fundusze na swoje pomysły i lokalne inicjatywy .Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z  CV europass oraz dowiedzieć się  jak można aktywnie wykorzystywać programy europejskie i jakie są możliwości rozwoju w różnych krajach członkowskich.

 Do realizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w naszej szkole włączył się również projekt z zakresu bankowości „Bakcyl”.  Projekt BAKCYL przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości, to przedsięwzięcie, w którym wolontariusze z banków uczą praktycznych finansów uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych .W tym roku projekt ”Bakcyl” został zrealizowany w siedzibie Banku Spółdzielczego w Sztumie. Pani Jolanta Belcarz-Dzikowska zapoznała uczniów z funkcjonowaniem banku, pracą kasjerów, doradców finansowych i kierowników oddziałów, przybliżyła ideę dnia transakcji bezgotówkowej oraz przeprowadziła  lekcje pt: ”Twoje pieniądze„ i „Pożyczaj z głową”.  Uczniowie poznali również formy płatności oraz znaczenie konta bankowego i karty bankomatowej.