Aktualności

Pasowani na uczniów

23 października w naszej szkole miało miejsce bardzo ważne wydarzenie- pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. W tym niecodziennym spotkaniu wzięli udział licznie zgromadzeni rodzice i oczywiście bohaterowie tego dnia, czyli pierwszoklasiści trzech klas naszej szkoły.

 

Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie wykazali się wiedzą, umiejętnościami artystycznymi oraz odwagą. Udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować wiersze. Pomyślnie odpowiadali na pytania przygotowane przez koleżanki ze starszych klas. Bezbłędnie rozwiązywali zagadki o szkole. Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami.

W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali być dobrym Polakiem,  kochać Ojczyznę, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły, uczyć się pilnie i rozwijać swoje talenty, swym zachowaniem i nauką przynosić dumę i radość swoim rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły – Aldona Ruszkowska dokonała  symbolicznego pasowania na ucznia - życząc pierwszakom samych sukcesów.

Na pamiątkę tego święta, każdy uczeń otrzymał Dyplom Pasowania na Ucznia klasy I. Uroczystość została zakończona słodkim poczęstunkiem.

Życzymy wszystkim pierwszakom, aby każdy dzień w naszej szkole był wspaniałą przygodą!

FOTORELACJA