Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY

 

  KONKURS PLASTYCZNY - „Piękna nasza Polska cała”  CELE KONKURSU:

  •      uczczenie  100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
  •      rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  •      rozwijanie wrażliwości na piękno i bogactwo ziemi ojczystej.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

    W konkursie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie w kategoriach:
    – klasy I , II
    – klasy IV, V
    – klasy III gimnazjum
    Nie dopuszcza się prac grupowych.
    Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
    Technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych).
    Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.
    Format prac: A4, prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane.
    Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem
    do Regulaminu.
    Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej, brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem
    z konkursu.

TERMIN KONKURSU

Prace należy składać  do 17 XI 2018 r. do BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

    Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,
    Za główne kryteria oceny przyjmuje się:
    - zgodność z tematem konkursu,
    - jakość wykonania,
    - twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu,
    - estetyka prac oraz poziom artystyczny.

Efektem konkursu będzie wystawa prac w szkole 20 listopada 2018 r.

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas apelu szkolnego będącego podsumowaniem obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości-  do 30 listopada 2018 r.