Aktualności

RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ

Rówieśnicy Niepodległej

KONKURS na album z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

 

Cele konkursu:

 • Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.

 • Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.

 • Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci
  i młodzieży.

 • Popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów.

 • Integracja międzypokoleniowa.

 

Tematyka konkursu i zadania:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-V szkoły podstawowej i III gimnazjum ze szkół z terenu miasta i gminy Sztum oraz z gmin powiatu sztumskiego .

 • Tematem konkursu jest wykonanie albumu upamiętniającego Polaków urodzonych w 1918 r.
  z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Należy uwzględnić w pracy
  co najmniej 2 postacie z naszego regionu.

 • Praca musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna, w formacie A4.

 • Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w parach.

Kryteria oceny prac:

 1. Głównymi kryteriami oceny pracy są: zgodność z tematyką konkursu, oryginalne ujęcie tematu, poprawność merytoryczna i staranność językowa, oraz estetyka wykonania prac.

 2. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

 

Ocena i nagrody:
1. Oceny prac zgłoszonych przez uczestników dokona Komisja powołana przez Organizatora,
która dokona wyboru najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych, autorzy tych
prac otrzymają nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród przewidziano podczas apelu szkolnego ,
będącego podsumowaniem obchodów 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości-
do 30 listopada 2018 r..

2. Prace zaprezentowane zostaną na wystawie towarzyszącej szkolnej wieczornicy
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości .

 

Termin składania prac wraz z kartą zgłoszenia ucznia do konkursu (załącznik)- do 23 listopada 2018 r.
do nauczyciela plastyki, p. Rafała Zdziennickiego lub w sekretariacie szkoły.