Aktualności

KONKURS RECYTATORSKI

 

 

Cele konkursu:

poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich

poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka

kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności

recytatorskich;

kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

zainteresowanie uczniów poezją;

uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

Termin: 23 listopada 2018 r.godz.12.30

Warunki uczestnictwa:

- pamięciowe opanowanie tekstu

- artystyczna prezentacja (ocenie nie podlegają rekwizyty, kostiumy itp.)

  • recytacje oceniane będą w kategoriach:

klasy I-II

klasy IV-VI

klasy VII-VIII i III gimnazjum

Szkoły mogą zgłosić po 1 uczestniku w każdej kategorii, placówki powyżej 200 uczniów- po 2 uczniów w każdej kategorii

  • ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu, wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu szkolnego będącego podsumowaniem obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości- do 30 listopada 2018 r.