Aktualności

KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY ”DLA NIEPODLEGŁEJ”

WYNIKI KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY
”DLA NIEPODLEGŁEJ”
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUMLAUREACI
Kategoria klasy I-III
Maja Fidora kl.2a
Helena Napiwodzka
Kategoria kl. IV-VI
Magdalena Góra
Izabella Jagiełło
Hanna Kopczyńska
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie.