Aktualności

Przedsiębiorczość widziana oczami dzieci

„Przedsiębiorczość widziana oczami dzieci”-pod takim tytułem Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zorganizował na przełomie października i listopada konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych.

Do konkursu przystąpili uczniowie klasy Ib  pod opieką Pani Beaty Rymer, którzy zajęli miejsce pierwsze oraz uczniowie klasy Ic pod opieką Pani Sylwii Wilczewskiej, którzy zajęli miejsce drugie. Nagrodą dla  zwycięzców będą zajęcia z iluzjonistą oraz zajęcia z animatorami zabawy. Gratulujemy!