Aktualności

Szkolny Konkurs Plastyczny „Oszczędzam w SKO – moja skarbonka”

W październiku i listopadzie uczniowie klas młodszych brali udział w konkursie plastycznym związanym z oszczędzaniem w SKO. Celem konkursu było zachęcanie uczniów do systematycznego oszczędzania w szkolnej kasie oszczędności oraz
uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania. Nagrody zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Sztumie.

3  grudnia podczas apelu  pani Katarzyna Wysocka wręczyła laureatom nagrody oraz wszystkim uczestnikom konkursu drobne upominki.

Laureaci

kl.1a – Judyta Konieczna

kl.1b- Mateusz Modrzewski

kl.1c-Zuzanna Ciosek


 kl.2a-Lena Mazurkiewicz

kl.2a-Miłosz Karczmarczyk

kl.2b-Amelia Korinth


W tym dniu zostały przeprowadzone zajęcia w klasach drugich związane z tematyką pieniędzy.