Aktualności

Działania doradztwa zawodowego w marcu

W dniu 7 marca w ramach odbyło się spotkanie uczniów klas gimnazjalnych z niezależnym dyrektorem sprzedaży „Mary Kay” Panią Lidią Michalską. Celem warsztatów było pokazanie jak ważne jest kreowanie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy oraz działania przedsiębiorcze.

Ponadto Pani Lidia opowiedziała uczniom swoją drogę zawodową. Po ukończeniu szkoły zawodowej i zaocznej szkoły średniej Pani Lidia rozpoczęła studia z zakresu bankowości, które ukończyła z wyróżnieniem. Przez wiele lat pracowała w sektorze bankowym, ale zdecydowała się zmienić zawód i w tej chwili jest ambasadorką firmy kosmetycznej „Mary Kay”.Uczniowie mieli okazję zapoznać się z doświadczeniem i zawodową postawą osobowości przedsiębiorczej.

  W dniu 11 marca odbyły się warsztaty, które zostały przeprowadzone przez doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Sztumie. Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom jak ważne są zainteresowania, talenty i umiejętności w wyborze odpowiedniego zawodu .Ponadto poruszany był temat przygotowania uczniów do funkcjonowania w świecie gospodarki opartej na wiedzy, znalezienia swojego miejsca na rynku pracy, ciągłego doskonalenia swoich umiejętności oraz podwyższania kwalifikacji.                                                                                               

W dniu 25 marca dla zainteresowanych uczniów odbyło się spotkanie z Panią Agatą Zacharską która zaprezentowała wykonywany przez siebie zawód- fizjoterapeuta. Pani Agata przybliżyła uczniom arkana zawodu fizjoterapeuty i sposoby rehabilitacji osób po różnorakich urazach. Ponadto zostały omówione drogi kształcenia, predyspozycje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia.