Aktualności

FINAŁ KONKURSU „POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE”

Niedawno opisywaliśmy gminny etap konkursu „ Polskie zamki gotyckie”. 6 czerwca we Fromborku odbywał się etap ogólnopolski, w którym brali udział laureaci 15-u gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu ‘ Polskie zamki gotyckie” i  8-u gmin „ Dom Warmińskiego”. Naszym reprezentantem był uczeń klasy piątej CYPRIAN PIRÓG.

W czasie tych zawodów uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte dotyczące stosunków polsko- krzyżackich, historii zamków krzyżackich i diecezji warmińskiej oraz ważnych postaci na czele z kanonikiem M. Kopernikiem. W oczekiwaniu na wyniki prac uczestnicy zwiedzali zbiory Muzeum Kopernika. Zwiedzili także katedrę fromborską. Wysłuchali koncertu organowego i podziwiali okolicę z  tarasu zamkowej wieży. Oczywiście w katedrze uczniowie najbardziej słuchali opowieści przewodnika o długim okresie poszukiwań pochówku naszego astronoma. Uczeni potwierdzili miejsce pochówku przy trzeciej kolumnie w bocznej nawie. W świątyni znajduje się ogromny pomnik biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza . Po zakończeniu zwiedzania ogłoszono wyniki. Cyprian znalazł się w gronie finalistów.