Młodzieżowa Rada Gminy

  Dnia 24 października odbyła się inauguracyjna sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Sztum. Spotkanie prowadziła przewodnicząca poprzedniej rady Edyta Horzempa wraz z Panem Czesławem Oleksiakiem i Panią Czesławą Jaźwińską. Sesję swą obecnością zaszczycił Pan burmistrz Leszek Tabor. Młodzi radni złożyli przysięgę i w drodze głosowania wybrali prezydium. Przewodniczącą została Agata Trafalska, wiceprzewodniczącym Cezary Kozubal, sekretarzem Alicja Lewandowska. Na kolejnej sesji radni ustalą plan pracy.   

 

 


 

 

    W naszej szkole po raz kolejny będziemy mieć przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy Sztum. Jest to grupa uczniów wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach. Rada pełni rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i ma na celu uwrażliwienie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców. Radni działają na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych, propagują kulturę.

W czasie poprzedniej, II kadencji zostały przeprowadzone działania:
- sprzątanie placów zabaw,
- wystawa na temat Praw Dziecka z okazji roku Janusza Korczaka.
- przeprowadzenie ankiety na temat działalności MGR i Samorządu Uczniowskiego,
- prezentacja o bezpiecznych wakacjach dla przedszkolaków,
- udział w Paradach Szumana,
- sprzątanie cmentarza koło wieży ciśnień,
- kolędowanie w przedszkolach na terenie gminu,
-  zorganizowanie konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej,
- pomoc w organizacji XXIII Międzynarodowego Biegu Solidarności,
- podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Morena( utworzenie Młodzieżowej Rady Pomorza).
  Od października tego roku rozpocznie się III kadencja MGR Sztum. Wybory odbędą się 30 września.

 

Opiekun MGR Halina Onasz czeka na zgłoszenia kandydatów do 23 września.