Szkolny Klub Europejczyka

Pierwsze inauguracyjne spotkanie Koła Europejskiego w roku szkolnym 2012/2013 odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej.Grą "Jeden z 10-ciu " i mini konkursem wiedzy o państwach UE przywitał nas pełniący w Centrum dyżur Krystian.Otrzymaliśmy  aktualne informatory i plakaty.

*********************************************************************************************************************

Szukamy śladów wydarzeń z 1939 r.

11 pażdziernika  24 uczniów zainteresowanych historią uczestniczyło w zajęciach przygotowanych przez BE IPN. Była to gra miejska "Gdańsk 1939". Podzieleni na zespoły wędrowaliśmy po Gdańsku szukając znanych i nieznanych miejsc. Na trasie naszych poszukiwań znalazły się:

- siedziba Polonii Gdańskiej
- Poczta Gdańska
- miejsce Wielkiej Synagogi
- budynki gestapo
- Victoriaschule
- pomnik Kindertransportu

***********************************************************************************************************************

Nie zabrakło nas na spotkaniu autorskim pana Edwarda Studzińskiego,które odbyło się 6 października w Bibliotece Miejskiej. W przytulnej sceneriin pan Edward opowiadal o motywach, które  Jego dziecko Sybiru skłoniło do opisania dziejów swojejrodziny w czasach wojny i zesłania. W przejmujący sposób przeniósł słuchaczy w realia Dalekiego Wschodu i Kazachstanu. Autor " Na bocznych torach otrzymał od nas bukiet białych róż.

************************************************************************************************************************

30 września w siedzibie starostwa odbyło się spotkanie organizacji zajmujących się działaniami wolontariatu. Organizatorem spotkania była Młodzieżowa Rada Działania i Stowarzyszenie " Dar Serca". Przedstawiciele  poszczególnych placówek dzieliły się informacjami na temat swojej działalności.My przekazaliśmy informacje o szkolny, kole Caritas, kole humanitarnym, współpracy z Olimpiadami Specjalnymi. Na tym spotkaniu podjęto decyzję o ściślejszej współpracy między poszczególnymi placówkami. Piękna oprawę spotkania stanowiły żonkile -symbol wolontariatu, symbol nadziei.

************************************************************************************************************************

30 września 2011 podobnie jak w ponad 1000-cu szkół w kraju nasi uczniowie głosowali. Młodzież głosowała na Komitety Wyborcze nie na konkretnego  kandydata.Była to ciekawa lekcja demokracji mogąca w przyszłości zaowocować dbaniem o frekwencję wyborczą i poczuciem obywatelskiego obowiązku. Frekwencja wyniosła 78%.

W naszym województwie w akcji Młodzi Głosują udział wzięło 55 szkół. Wyniki nasze pokryły się z ogólnokrajowymi. Wygrał  KW Ruch Palikota potem KW PIS i KW PO.

Prowadziliśmy też akcję plakatową i ulotkową wśród mieszkańców.

Jednocześnie wybieraliśmy Samorząd Uczniowski.Zgłoszono 11 kandydatów, a wybrano czterech przedstawicieli.

*************************************************************************************************************************

Tradycyjnie obchodziliśmy 72 rocznicę wybuchu  II wojny światowej i Światowy Dzień Sybiraka.Zaproszenia przyjęli Sybiracy i kombatanci oraz przedstawiciele władz oświatowych , organizacji społecznych i przyjaciele szkoły.

Na początku spotkania uczniowie i goście złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Dębach Pamięci. Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny w oparciu o teksty zesłańców. Z zainteresowaniem obejrzano fragmenty filmu pt. Kobiety a wojna". Po części artystycznej odbło się spotkanie pokoleń przy herbacie. Panowie S. Bogdanowicz i E. Studziński promowali swoje książki. Natomiast pan B. Maciejewski wspominał swój pobyt w obozie koncentracyjnym. Wyczuwalo się  atmosferę rodzinnego spotkania.

***************************************************************************************************************************

Od marca dwa zespoły realizowały projekt  pod patronatem CEO Młodzi Aktywiści Prezydencji (MAP).Zadania polegały na szukaniu śladów UE w Gminie Sztum, poznawaniu struktur UE.Wiadomości należało umieszczać na blogu uczniowskim i nauczycielskim.Jednum z zadań było uczestnictwo w internetowym Festiwalu Map.Krótkie były terminy między krokami-zadaniami. My daliśmy radę.

Miłą niespodzianką było zaproszenie naszej szkoły na podsumowanie projektu do Belwederu . Mieliśmy więc okazję spotkać się z panem prezydentem- B. Komorowskim.

Podczas spotkania 29 czerwca uczniowie pracowali wcielajac się w młodzież krajów europejskich. Nauczyciele mieli debatę z przedstawicielami CEO,CIVIS POLONUS,MSZ,Kancelaria Prezydenta.

 

Podczas spotkania z prezydentem dyskutowano o Wolontariacie w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu. Było mądrze, pięknie.  Z dumą patrzyliśmy na stronę prezydenta ,gdzie umieszczono nas plakat.

*******************************************************************************************************************************

Dzięki wsparciu finansowemu pana Burmistrza 21 uczniów naszej szkoły mogło uczestniczyć w XII Paradzie Schumana w Warszawie 7 maja. Z nowym transparentem prezentowaliśmy się wspaniale. W wielobarwnym korowodzie nasze sztumskie chorągiewki, których rozdaliśmy mnóstwo robiły furorę, Chorągiewkami i naklejkami \"Jestem z Powiśla\" oraz \"Kocham Sztum\" obdarowaliśmy honorowych gości. Było nam bardzo miło, gdy prezydent B. Komorowski wymienił naszą szkołę. Odpowiedzieliśmy gromkimi brawami i okrzykami. W pięknych słowach zwrócił się do młodzieży T. Mazowiecki \"szanujcie Polskę, bo wtedy inni też będą ja szanować\". Wiele atrakcji czekało na nas w Miasteczku Europejskim, tańczyliśmy w rytmie tańców bałkańskch. W stoisku CEO opowiedzieliśmy o naszych dwóch projektach związanych z Prezydencją Polski. W radosnym nastroju zaakcentowaliśmy dzisiaj Urodziny Europy. Mieliśmy trochę czasu na zwiedzenie Starówki. Trafiliśmy na zmianę warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Cóż następna Parada w maju 2012.

****************************************************************************************************************************

BY PAMIĘĆ O NICH NIE ODESZŁA …
71 lat temu, gdy trwały walki wojska polskiego z hitlerowskim najeźdźcą, w nocy z 17 na 18 września 1939 r. polskie granice na wschodzie przekroczyły oddziały Armii Czerwonej. Wiele milionów Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich znalazło się pod rządami komunistów. Nastąpiły aresztowania żołnierzy polskich, których osadzono w obozach jenieckich oraz wywłaszczenia i wywózki ludności cywilnej.
17 września obchodzimy w Polsce jako Dzień Sybiraków. Z tej okazji w sztumskim gimnazjum przedstawiciele władz samorządowych, Koła Sybiraków, Rodzin Katyńskich oraz Związku Kombatantów uczestniczyli w uroczystym apelu. Wystąpienie pani dyrektor Aldony Ruszkowskiej przybliżyło uczniom tamte trudne wydarzenia, a odśpiewanie hymnu Sybiraków wprowadziło szczególną atmosferę. Potem delegacje gości i młodzieży szkolnej złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod Dębami Pamięci przy gimnazjum oraz przy obelisku nieopodal banku.
Dzięki wsparciu finansowemu MGZO w Sztumie dwudziestu pięciu uczniów i piętnastu kombatantów uczestniczyło w obchodach światowego Dnia Sybiraków w Szymbarku. W obecności setek weteranów delegacja gimnazjalistów uczestniczyła we mszy św. koncelebrowanej przez biskupa pelplińskiego i biskupa diecezji irkuckiej. Następnie w amfiteatrze miała okazję obejrzeć spektakl „Serca moc”, poświęcony Hance Ordonównej, widzianej oczyma dzieci, którymi się opiekowała. Przedstawienie zyskało szczególny klimat dzięki scenografii współtworzonej przez obiekty wioski syberyjskiej.
Dla młodzieży udział w obchodach stał się niebywałą okazją do spotkań z ludźmi, którzy przeżyli Golgotę Wschodu. Była to naprawdę żywa lekcja historii.