Samorzad Szkolny

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest
pani Halina Onasz

 

Samorząd Uczniowski będzie działać w oparciu o regulamin, zgodnie  z którym uczniowie stworzą roczny plan pracy.
Każdy członek ma przydzielone zadania, z których musi się jak najlepiej wywiązać . Wszelkie działania podejmowane przez SU są inicjowane i przeprowadzane przez samych uczniów. Organ ten ma głos w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły. To oni właśnie, sugerując się opiniami uczniów zajmą się organizowaniem imprez, uroczystości szkolnych oraz dyskotek.